Sepsis – het belang van snelle herkenning

De feiten spreken voor zich: de sterftecijfers van sepsis zijn nog steeds onaanvaardbaar hoog: 15-25% voor patiënten met sepsis, bereiken 30-50% een septische shock [1]

Veel patiënten met een lokale infectie komen terecht in de afdeling spoedeisende hulp of lopen in sommige gevallen een infectie op na een chirurgische ingreep of een groot trauma. In het bijzonder bacteriële infecties kunnen in het bloed binnendringen. Dit veroorzaakt een systemische infectie en een extreme immuunreactie die resulteert in een aandoening bekend als sepsis. Deze ernstige, soms zelfs levensgevaarlijke aandoening is verantwoordelijk voor de dood van meer patiënten dan AIDS, prostaat- en borstkanker bij elkaar [2].

Het kan moeilijk zijn om sepsis te herkennen, vooral in het beginstadium. Dit vormt een aanzienlijke diagnostische uitdaging voor de afdeling spoedeisende hulp en intensieve-zorgbehandelaars. Wanneer sepsis te lang onherkend blijft, of effectieve behandeling met antibiotica niet snel genoeg wordt begonnen, kan snel een ernstige sepsis ontstaan of zelfs een septische shock. Deze toestand wordt levensbedreigender naarmate de ernst van de aandoening toeneemt. Hierbij zorgt een vertraging van slechts een uur bij het toedienen van antibiotica dat het risico van overlijden met 7,6% toeneemt [3-4].

Fig.: From Kumar et al. Crit Care Med 2006; 34:1589–96
Data derived from Kumar et al. Crit Care Med 2006; 34:1589–96

Hoewel strenge richtlijnen voor de toepassing van vroegtijdige en effectieve therapieën de overlevingskansen hebben verbeterd, blijven de sterfte- en ziektecijfers in verband met sepsis hoger dan bij andere infectueuze aandoeningen. Sepsis wordt steeds beter herkend bij patiënten op de afdeling spoedeisende hulp, in het bijzonder bij patiënten met klachten zoals bij een opgelopen longontsteking en voorkomend bij oudere patiënten. [5]

In het afgelopen decennium is het aantal gerapporteerde gevallen in afdelingen spoedeisende hulp verdrievoudigd – meer dan het aantal hartinfarcten. Er zijn meer gevallen van sepsis dan van long-, borst-, prostaatkanker en HIV gecombineerd [2,4]. 
Aangezien de pathogenese van sepsis niet volledig wordt begrepen, en er geen specifieke behandeling beschikbaar bestaat, is vroege diagnose van sepsis essentieel om onmiddellijk effectief met antibiotica te beginnen en optimale resultaten bij patiënten te behalen [3].

  
  1. Hotchkiss RS et al. Sepsis and septic shock. Nat Rev Dis Primers 2016; 30: 2.
  2. http://www.world-sepsis-day.org/?MET=SHOWCONTAINER&vCONTAINERID=11, accessed July 2017.
  3. Kumar A, Roberts D, Wood KE, et al. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Crit Care Med 2006; 34:1589-96.
  4. Brun-Buisson C. The epidemiology of the systemic inflammatory response. Intensive Care Med 2000; 26 Suppl.1: 64-74.
  5. Wang HE, Shapiro NI, Angus DC, Yealy DM. National estimates of severe sepsis in United States emergency departments. Crit Care Med 2007; 35:1928-36.

Cookies worden gebruikt op deze website

Use of cookies