Het verlagen van het aantal sterfgevallen en IC-opnames in een Spaans ziekenhuis

De introductie van een screeningprotocol voor sepsis met PCT als een standaardparameter

In het Hospital Universitario Doctor Peset, een groot ziekenhuis in Valencia, Spanje, heeft de introductie van een screeningprotocol voor sepsis met procalcitonine (PCT) als standaardparameter gezorgd voor minder sterfgevallen en IC-opnames.

Alleen al op de afdeling Interne Medicatie zijn de uitgaven voor antibiotica met 30% gedaald.

“Het gebruiksgemak van de Radiometer AQT90 FLEX analyser zorgt ervoor dat het personeel vaker beschikbaar is voor andere taken. De analyser heeft minder ruimte, verbruiksproducten en zeer beperkt onderhoud nodig in vergelijking met andere procalcitonine-meetsystemen

Bovendien heeft het apparaat ingebouwde procedures voor kwaliteitscontrole die directe fouten detecteren gedurende de metingen en een systeemcheck voor de regelmatige controle van de systeemstatus. Dit zorgt ervoor dat de analyser nauwkeurig en precies kan werken,” zegt Dr Nuria Estañ Capell, Hoofd Afdeling Klinische Analyse.

Case story: The introduction of a spesis screening protocal with procalcitonin (PCT) as a standard.

 
Verbeterde responstijden door middel van een geautomatiseerd proces

Het klinische laboratorium in het Hospital Universitario Doctor Peset in Valencia is een van de meest innovatieve laboratoria in Spanje.

Dankzij Dr Nuria Estañ Capell, Hoofd Afdeling Klinische Analyse, zijn pre-analytische, analytische en post-analytische processen opgenomen in een geautomatiseerde keten, waardoor responstijden significant worden verkort.

Het geautomatiseerde proces heeft er ook toe geleid dat routinetaken, zoals voorraadinventarisatie, minder vaak nodig zijn, waardoor personeel beschikbaar is voor andere taken.

De AQT90 FLEX PCT parameter

De AQT90 FLEX analyser heeft een belangrijke rol gespeeld in de herindeling van het laboratorium. Bij gebruik van de AQT90 FLEX analyser hoeven bloedmonsters na afname niet meer voorbereid te worden.

Vroeger konden de processen leiden tot pre-analytische fouten, met ernstige gevolgen voor de patiënt en/of gevaar voor de gezondheid van de operator vanwege het biologische risico bij het hanteren van bloedmonsters.

De analyser kan binnen 21 minuten procalcitonine meten. Dit maakt het een effectief hulpmiddel in het vroeg detecteren van sepsis en septische shock.

“Wij hebben deelgenomen aan een Europees onderzoek waarbij de AQT90 FLEX analyser werd vergeleken met de Brahms Kryptor, het systeem dat beschouwd wordt als de gouden standaard, en het systeem dat we hiervoor hadden,” zegt Dr Estañ.

Hoewel de twee methodes vergelijkbaar zijn qua betrouwbaarheid, wachttijden en kosten, werd de Radiometer-oplossing gekozen door de afdeling van Dr Estañ.

“Het werkt eenvoudiger, neemt veel minder ruimte in beslag, verbruikt veel minder materialen en heeft zeer weinig onderhoud nodig. Bovendien heeft het apparaat ingebouwde procedures voor kwaliteitscontrole die directe fouten detecteren gedurende de metingen en een systeemcheck die regelmatig de systeemstatus controleert. Dit zorgt ervoor dat de analyser nauwkeurig en precies kan werken.”

Het afdelingshoofd veronderstelt dat elke medewerker van het laboratorium de AQT90 FLEX analyser eenvoudig kan gebruiken door de gebruikersgids te raadplegen die op het intranet van het ziekenhuis is geplaatst.

Wat ook een rol speelde in de keuze voor Radiometer, was de betrouwbare plaatselijke technische ondersteuning. Hiermee kunnen storingen snel aangepakt worden, waardoor lange uitvalperiodes waarin de analyser niet beschikbaar is, voorkomen kunnen worden. Dit aspect is bijzonder belangrijk voor een ziekenhuis als Doctor Peset, waar “Code Sepsis,” een screeningprotocol voor sepsis, wordt toegepast.

Het sepsis screening protocol

Het protocol is in 2012 met verschillende afdelingen overeengekomen ten behoeve van de vroege behandeling van sepsis. Hierin is onder andere opgenomen dat, naast andere parameters, PCT als een standaard screeningtest uitgevoerd moet worden.

Het Hospital Universitario Doctor Peset was het tweede ziekenhuis in Spanje dat dit systeem ging toepassen. Het vooraanstaande ziekenhuis Hospital Son Llàtzer in Palma de Mallorca houdt toezicht op het systeem.

“Het begon allemaal op de Spoedeisende Hulp, maar het werd uiteindelijk uitgebreid naar alle afdelingen van het ziekenhuis. Wij hebben verplegend personeel dat het programma coördineert,” legt Dr Estañ uit. 

Quote from case story on AQT90 - from Hospital Universitario


Significanten resultaten door “Code Sepsis”

Deze werkwijze heeft al tot significante resultaten geleid voor het Hospital Doctor Peset. Tijdens het eerste jaar na de introductie van de Code Sepsis, zijn er minder sterfgevallen en minder IC-opnames geweest vanwege sepsis. Tevens wordt er minder vaak onnodig antibiotica toegediend, wat de ontwikkeling van multi-resistante bacteriën en in het ziekenhuis opgelopen infecties voorkomt.

“In het University Hospital Doctor Peset hebben we per dag drie gevallen van sepsis, d.w.z. 1000 patiënten per jaar. Het sterftecijfer in 2012 was 24% onder het landelijk gemiddelde van 33%. Na de toepassing van de Code Sepsis hebben we het sterftecijfer weten terug te brengen naar 17% in 2016.

Niet verwonderlijk is dat deze nieuwe aanpak ook een effect heeft op de uitgaven van het ziekenhuis. “Alleen al op de afdeling Interne Medicatie zijn de uitgaven voor antibiotica met 30% gedaald,” zegt Dr Estañ.

 

Gerelateerde ervaringen

De aanpak van sepsis met een Point-of-Care test voor PCT.

Cookies worden gebruikt op deze website

Use of cookies
Wachtwoord vergeten
Gebruiker niet gevonden
Versturen
Radiometer medewerker? Voer de gebruikersnaam in om het wachtwoord opnieuw in te stellen
We hebben een e-mail verstuurd om uw wachtwoord opnieuw in te stellen
Wijzig uw wachtwoord
Wachtwoord gewijzigd
Wachtwoordwijziging vereist.
Verander uw wachtwoord om gebruik te kunnen blijven maken van MyRadiometer.
Wachtwoord is gewijzigd