Leer hoe u preanalystische fouten kunt voorkomen bij het testen van bloedgas

Bloedgas – pre-analyse handboek

Deze app voor smartphones richt zich op de pre-analytische fase van bloedgasanalyse en wat operators kunnen doen om fouten te voorkomen

De app is beschikbaar voor iPhone, Windows Phone en Android en ondersteunt de volgende talen; Engels, Frans, Spaans, Duits, Japans en Turks.

Download

Download for AndroidDownload for iPhoneDownload for Windows Phone

Handboek

Studies tonen aan dat pre-analytische fouten de oorzaak zijn van 62% van alle fouten in het geneeskundig laboratorium [1]. "De diagnostische gevolgen zijn afhankelijk van de ernst van de pre-analytische fout. In het ergste geval kunnen deze fouten leiden tot foutieve behandeling van patiënten; in alle gevallen zijn deze fouten een extra belasting voor het betrokken personeel van het ziekenhuis" [2].

Een belangrijk kenmerk van deze app is een sectie in het handboek die video's bevat. Deze laten zien hoe u een correct een bloedgasmonster neemt met behulp van arteriële punctie, door een arteriële leiding of door capillaire bemonstering. Ook worden de verschillende soorten fouten beschreven die kunnen optreden tijdens en na de bemonstering en zijn tips opgenomen hoe dergelijke pre-analytische fouten vermeden kunnen worden.

De aanbevelingen die de app doet, zijn gebaseerd op bestaande literatuur en internationale best practices.

Oplossen van problemen

Uitzonderlijk hoge of lage waarden van een bepaalde parameter kunnen veroorzaakt worden door bepaalde soorten pre-analytische fouten. Het gedeelte voor het oplossen van problemen kan nuttig zijn als u moeilijkheden hebt bij de beoordeling van meetresultaten die een patiëntstatus weergeven of als er misschien een pre-analytische fout is opgetreden.

Vaardigheidstest

Hoe goed bent u in het voorkomen van pre-analytische fouten bij bloedgasanalyse? Doe de vaardigheidstest en controleer uw kennis over het voorkomen van pre-analytische fouten.

Ondersteunde talen

Engels, Frans, Spaans, Duits, Japans, Turks.

Updates van content

De app controleert automatisch of er updates beschikbaar zijn en synchroniseert content op de achtergrond. U wordt altijd gevraagd wanneer nieuwe content gesynchroniseerd moet worden.

Disclaimer

Radiometer verstrekt dit artikel "in ongewijzigde vorm". Radiometer geeft geen enkele garantie voor dit artikel in welke vorm dan ook, noch uitdrukkelijk, impliciet of statutair, inclusief, maar niet beperkt tot, enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel dan wel een garantie dat de inhoud van het artikel foutloos zal zijn.
In geen enkel opzicht mag Radiometer op welke wijze dan ook aansprakelijk gemaakt worden voor eventuele schade, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, bijzondere of vervolgschade voortkomend uit, als gevolg van of op enigerlei wijze verbonden met het gebruik van het artikel, al dan niet gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad, of anderszins; ongeacht of personenletsel dan wel materiele schade is ontstaan, of anderszins; en ongeacht of schade is geleden uit, of ontstaan uit de resultaten van het artikel, of een eventuele dienst welke is verstrekt door Radiometer.

Deze app is het eigendom van, en wordt onderhouden door Radiometer Medical ApS, een Deense naamloze vennootschap, officieel gevestigd te Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Denemarken ("Radiometer"). Meer informatie over Radiometer kunt u vinden op  www.radiometer.com

Privacy

Met het e-mailadres dat u onder Instellingen invoert, kunt u eenvoudiger links naar gerelateerde artikelen en referenties naar u toe laten zenden. Het e-mailadres wordt opgeslagen op uw apparaat en e-mails worden verzonden met de standaard e-mailclient op uw apparaat.

 • Carraro P et al. Errors in a stat laboratory. Types and frequencies 10 years later. Clin Chem 2007; 53,7: 1338-42
 • Wennecke, Gitte: Useful tips to avoid preanalytical errors in blood gas testing Oct 2003. www.acutecaretesting.org
 •  

  Download

  Download for AndroidDownload for iPhoneDownload for Windows Phone

  Cookies worden gebruikt op deze website

  Use of cookies
  Wachtwoord vergeten
  Gebruiker niet gevonden
  Versturen
  Radiometer medewerker? Voer de gebruikersnaam in om het wachtwoord opnieuw in te stellen
  We hebben een e-mail verstuurd om uw wachtwoord opnieuw in te stellen
  Wijzig uw wachtwoord
  Wachtwoord gewijzigd
  Wachtwoordwijziging vereist.
  Verander uw wachtwoord om gebruik te kunnen blijven maken van MyRadiometer.
  Wachtwoord is gewijzigd