ABL90 FLEX PLUS bloedgasanalyser 

Wanneer elke seconde telt 

 • Informatie aanvragen
  Ik wil meer informatie over de ABL90 FLEX PLUS analyser

  Contactgegevens


  Door het verzenden van dit formulier erken ik tevens dat ik het Privacybeleid omtrent gegevensbescherming heb doorgelezen en begrepen.

  All fields must be filled!

 • Download brochure
  Meld u aan om de ABL90 FLEX PLUS brochure te downloaden
  Contactgegevens

  Door het verzenden van dit formulier erken ik tevens dat ik het Privacybeleid omtrent gegevensbescherming heb doorgelezen en begrepen.

  All fields must be filled!

 • Snelle analyse
 • Betrouwbare resultaten
 • Eenvoudig in gebruik en onderhoud;

Omdat snelheid en efficiëntie belangrijk zijn

In acute zorgomgevingen telt elke seconde en is het cruciaal om snel betrouwbare informatie te krijgen om uw patiënten te helpen.

Als uw workflow snelle analyse, efficiëntie en uitgebreide inzichten van klein volume bloedmonsters vereist, dan is de ABL90 FLEX PLUS de juiste bloedgas analyser.

 
 

Een eenvoudige afhandeling van bloedmonsters

Automatische inlet

 

Eenvoudig in gebruik

Video-instructies voor gebruikers

 

Automatic Quality Management (AQM)

Initieert en documenteert automatisch correctieve acties

 

Consistente kwaliteit van bloedmonsters

Gestandaardiseerd en automatisch mengen

 

Onderhoudsvriendelijk

Cassettes met hoge capaciteit en eenvoudige vervanging van verbruiksartikelen

Parameters

Bloedgassen: 
pH

Potentieel van waterstof

De zuurte- of alkaliteitsgraad van een vloeistof (ook bloed) is een functie van de waterstofionenconcentratie [H+], en pH is een manier om de waterstofionenactiviteit uit te drukken. De verhouding tussen pH en waterstofionenconcentratie wordt als volgt beschreven:

pH = -log aH+
waar aH+ waterstofionactiviteit is

Lage pH wordt geassocieerd met acidose en hoge pH met alkalose [1,2].

 1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009
 2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook
, pCO2

Partiële druk van kooldioxide

Kooldioxide (CO2) is een zuur gas; de hoeveelheid CO2 in het bloed wordt voornamelijk bepaald door snelheid en diepte van ademhaling of ventilatie. pCO2 is de partiële druk van CO2 in bloed. Het is een maat voor de druk die wordt uitgeoefend door dat kleine gedeelte (~5 %) van de totale CO2 die in gasvormige toestand blijft, opgelost in het bloedplasma. pCO2 is de ademhalingscomponent van de zuur-basebalans en geeft de adequaatheid van longventilatie weer. De ernst van het falen van beademing en chroniciteit kan worden beoordeeld aan de hand van de daarmee gepaard gaande veranderingen in de zuur-base status [1,2].

 1. Higgins C. Parameters that reflect the carbon dioxide content of blood. www.acutecaretesting.org Oct 2008.
 2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014
, pO2

Partiële druk van zuurstof

De hoeveelheid zuurstof in het bloed wordt bepaald door tal van variabelen, bijv. beademing/perfusie. pO2is de partiële druk van zuurstof in een gasfase in balans met het bloed. pO2 geeft slechts een kleine fractie (1-2%) weer van de totale hoeveelheid zuurstof in het bloed, die in het bloedplasma is opgelost [1]. De resterende 98-99% van de zuurstof in het bloed is gebonden aan de hemoglobine in de erytrocyten. pO2 geeft in vooral de zuurstofopname in de longen weer.[2]

1. Wettstein R, Wilkins R. Interpretation of blood gases. In: Clinical assessment in respiratory care, 6th ed. St. Louis: Mosby, 2010.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Metabolieten: 
cGlu

Glucose

Glucose, het meest voorkomende koolhydraat in de menselijke stofwisseling, fungeert als belangrijkste intracellulaire energiebron (zie lactaat). Glucose is grotendeels afkomstig van voedingskoolhydraten, maar wordt ook geproduceerd - voornamelijk in lever en nieren - via het anabole proces van gluconeogenese, en uit de afbraak van glycogeen (glycogenolyse). Deze endogeen geproduceerde glucose helpt om de bloedglucoseconcentratie binnen de normale limieten te houden, zolang er geen van voeding afgeleide glucose beschikbaar is, bijvoorbeeld tussen maaltijden of in tijden van honger. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cLac

Lactaat

Lactaat, het anion dat ontstaat door dissociatie van melkzuur, is een intracellulaire metaboliet van glucose. Het wordt tijdens de anaërobe energieproductie (glycolyse) geproduceerd door skeletspiercellen, rode bloedcellen (erytrocyten), de hersenen en andere weefsels. Lactaat ontstaat in de intracellulaire vloeistof uit pyruvaat; de reactie wordt gekatalyseerd door het enzym lactaatdehydrogenase (LDH) [1,2].

Lees meer

1. Robergs RA, Ghiasvand F, Parker D. Biochemistry of exercise-induced metabolic acidosis. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2004; 287: R502-16.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cCrea

Creatinine

Creatinine is een endogeen restproduct van het spiermetabolisme, afgeleid van creatine, een molecuul dat essentieel is voor de energieproductie in de spiercellen. Creatinine verlaat via de urine het lichaam en de concentratie in het bloed geeft de glomerulaire filtratie en daarmee de nierfunctie weer. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cUrea

Ureum

Ureum (moleculaire formule CO(NH2)2) het is het belangrijkste stikstofhoudende restproduct van eiwitkatabolisme, dat via urine uit het lichaam wordt verwijderd. Het is de meest voorkomende organische component van urine. Ureum wordt in bloed vervoerd van lever naar nieren, waar het uit het bloed wordt gefilterd en in de urine wordt uitgescheiden. Nierfalen wordt in verband gebracht met de verminderde uitscheiding van ureum in de urine, en een daaruit voortvloeiende verhoging van de ureumconcentratie in het bloed (plasma/serum). [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Elektrolyten: 
cCa2+

Calcium

Het calciumion (Ca2+) is één van de meest voorkomende kationen in het lichaam, waarvan ongeveer 1% in de extracellulaire bloedvloeistof aanwezig is. Ca2+ speelt een cruciale rol bij botmineralisatie en in vele cellulaire processen, bijvoorbeeld samentrekking van hart en skeletspieren, neuromusculaire transmissie, hormoonafscheiding en werking in verschillende enzymatische reacties, zoals bijvoorbeeld bloedstolling. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cCl-

Chloride

Chloride (Cl-) is het belangrijkste anion in het extracellulaire vocht en één van de belangrijkste anionen in bloed. De voornaamste functie van Cl- is handhaving van de osmotische druk, de vochtbalans, de spieractiviteit, de ionische neutraliteit in het plasma, en het helpt bij opheldering van de oorzaak van zuur-base verstoringen. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cK+

Kalium

Kalium (K+) is het belangrijkste kation in de intracellulaire vloeistof, waar het een 25-37 maal hogere concentratie heeft (150 mmol/L in weefselcellen, 105 mmol/L in erytrocyten) dan in de extracellulaire vloeistof (4 mmol/L) [1, 2]. K+ heeft verschillende vitale functies in het lichaam, bijvoorbeeld regulatie van neuromusculaire prikkelbaarheid, regulatie van hartritme, regulatie van intracellulair en extracellulair volume en zuur-base status. [3]

1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 5th ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2012.
2. Engquist A. Fluids/Electrolytes/Nutrition. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, 1985.
3. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

 

, cNa+

Natrium

Natrium (Na+) is het dominante kation in de extracellulaire vloeistof, waar het een 14-voudig hogere concentratie heeft (140 mmol/L) dan in de intracellulaire vloeistof (10 mmol/L). Na+ levert een essentiële bijdrage aan de osmolaliteit van de extracellulaire vloeistof. De belangrijkste functie ligt in het controleren en reguleren van de waterbalans en het handhaven van de bloeddruk. Na+ is ook belangrijk voor het overbrengen van zenuwimpulsen en het activeren van spierversterking. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Oximetrie: 
COHb

Carboxyhemoglobine

FCOHb is de fractie van de totale hemoglobine (ctHb) die aanwezig is als carboxyhemoglobine (COHb). Volgens afspraak wordt de fractie uitgedrukt in een percentage (%). [1]

In het bereik van 0-60% is COHb in arterieel (COHb(a)) en veneus bloed (COHb(v)) vergelijkbaar, d.w.z. zowel veneus als arterieel bloed kan worden geanalyseerd [1]. In de meeste medische artikelen wordt FCOHb(a) simpelweg aangeduid met COHb. [2]

1. Lopez DM, Weingarten-Arams JS, Singer LP, Conway EE Jr. Relationship between arterial, mixed venous and internal jugular carboxyhemoglobin concentrations at low, medium and high concentrations in a piglet model of carbon monoxide toxicity. Crit Care Med 2000; 28: 1998-2001.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, ctBil

Bilirubine

Bilirubine is het gele restproduct van de afbraak van de hemegroep hemoglobine. Het wordt in bloed getransporteerd vanaf de plaats van productie - het reticuloendotheliale systeem - naar de lever, waar het biotransformeert voor de uitscheiding in gal. Geelzucht, de pathologische gele huidverkleuring, is te wijten aan abnormale accumulatie van bilirubine in de weefsels, en wordt geassocieerd met verhoogde bloedconcentratie van bilirubine (hyperbilirubinemie). [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, ctHb

Totale hemoglobine

De concentratie van totale hemoglobine (ctHb) in het bloed omvat oxyhemoglobine (cO2Hb), deoxyhemoglobine (cHHb), evenals de disfunctionele hemoglobinesoorten die geen zuurstof kunnen binden:

carboxyhemoglobine (cCOHb) (zie COHb), methemoglobine (cMetHb) (zie MetHb) en sulfhemoglobine (cSulfHb).

Dus:

ctHb = cO2Hb + cHHb + cCOHb + cMetHb + cSulfHb

De zeldzame sulfHb is niet opgenomen in de gerapporteerde c tHb van de meeste oximeters.
[1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FHbF

Fractie van foetale hemoglobine

FHbF in totale hemoglobine in bloed. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FHHb

Fractie van deoxyhemoglobine

FHHb in totale hemoglobine in bloed. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, MetHb

Methemoglobine

FMetHb is de fractie van de totale hemoglobine (ctHb) die aanwezig is als methemoglobine. Volgens afspraak wordt de fractie uitgedrukt in een percentage (%) [1].

In de meeste medische artikelen wordt MetHb(a) simpelweg methemoglobine (MetHb) genoemd. [2]

1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

 

, sO2

Zuurstofverzadiging

Zuurstofverzadiging (sO2) is de verhouding van oxyhemoglobineconcentratie tot die van functionele hemoglobine (d.w.z. oxyhemoglobine (O2Hb) en deoxyhemoglobine (HHb), in staat om zuurstof te transporteren [1].

De sO2 geeft het gebruik weer van de huidig beschikbare zuurstoftransportcapaciteit.

In arterieel bloed wordt 98-99 % van de zuurstof getransporteerd in erytrocyten, gebonden aan hemoglobine. De resterende 1-2 % van de in het bloed getransporteerde zuurstof wordt opgelost in het bloedplasma - dit is het deel dat wordt aangegeven als partiële zuurstofdruk. (pO2) [2,3].

1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009.

2. Higgins C. Parameters that reflect the carbon dioxide content of blood. www.acutecaretesting.org Oct 2008.

3. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FO2Hb

Fractie van oxyhemoglobine

FO2Hb in totaal hemoglobine in bloed. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Analyse op de ABL90 analyser van RadiometerAnalyse op de ABL90 analyser van Radiometer

Snelle analyse van maximaal 19 parameters

De ABL90 FLEX PLUS levert in slechts 35 seconden testresultaten voor maximaal 19 vitale parameters, waaronder kreatinine en ureum – allemaal uit een bloedmonster van slechts 65 µL*. 

Met een hoge uptime van meer dan 23,5 uur per dag en met slechts 60 seconden tussen elke bloedgasmeting , is de analyser snel klaar voor het testen van het volgende bloedmonster*.

*Zie specificaties voor ABL90 FLEX PLUS geconfigureerd met en zonder kreatinine en ureum
Specificaties ABL90 FLEX PLUS Met kreatinine en ureum Zonder kreatinine en ureum
Aantal parameters 19 17
Uptime   > 23 uur > 23.5 uur
Benodigde hoeveelheid bloedmonster 65 µL 45 µL
Tijd tussen het meten van bloedmonsters 120 seconden 60 seconden

Betrouwbare resultaten

In de point-of-care setting levert de ABL90 FLEX PLUS resultaten van laboratoriumkwaliteit, dit zorgt voor meer vertrouwen in behandelingsbeslissingen. Continuous automatic quality management (AQM) biedt automatische kwaliteitscontrole, continue checks en initieert en documenteert automatisch correctieve acties.

Bovendien helpen automatische patiëntregistratie, automatisch mengen van bloedmonsters en safePICO-spuiten het risico op verwisseling van patiëntmonsters en pre-analytische fouten te verminderen.

Verpleegkundige die een bloedgasanalyse uitvoert op de ABL90 FLEX PLUS van RadiometerVerpleegkundige die een bloedgasanalyse uitvoert op de ABL90 FLEX PLUS van Radiometer

Eenvoudig in gebruik en onderhoud;

De ABL90 FLEX PLUS bloedgas analyseris ontworpen om eenvoudig te gebruiken en te onderhouden, zodat uw personeel minder tijd bij de analyser hoeft door te brengen. Instructievideo's geven instructies op het scherm voor de bediening en het onderhoud.

En met slechts twee te vervangen verbruiksartikelen, service op afstand en volledige IT-connectiviteit, is uw ABL90 FLEX PLUS bloedgas analyser gereed wanneer u hem nodig hebt -in het laboratorium of in een point-of-care setting.

De veiligheid van de patiënt staat voorop bij alles wat we doen en bepaalt procedures, onze werkzaamheden en alle andere handelingen op de spoedeisende hulp.

- Axel Plessman, directeur spoedeisende hulp bij DRK Hospital Group in Thüringen, Duitsland

ABL-analysers met ingebouwde cybersecurityABL-analysers met ingebouwde cybersecurity

Ingebouwde cybersecurity

De ABL90 FLEX is gebouwd op het Radiometer cybersecurity model dat samen met beveiligingsmaatregelen van het ziekenhuis uit een aantal beschermingslagen bestaat.

Deze beschermingslagen voorkomen dat patiëntgegevens en prestaties van de analyser door cyberaanvallen in gevaar worden gebracht. Voor extra bescherming werken security-pakketten de beveiligingsniveaus van de analysers gedurende hun hele levensduur bij.

Krijg het laatste door Microsoft ondersteunde besturingssysteem, patches voor doorlopende beveiligingsupgrades en proactieve bescherming met Application Control. Ga voor meer informatie naar security-pakketten.

Gerelateerde kennisbronnen

Handboek (Engelstalig)

Download het handboek voor bloedgassen en andere kritieke parameters voor metingen in een acute zorgomgeving.

Instructies voor bloedgasmetingen

Zes video's om uw kennis van bloedgasanalyse te verdiepen.

Laat ons u helpen bij het minimaliseren van preanalytische fouten

Meer weten over de meest voorkomende preanalytische fouten en hoe deze geminimaliseerd kunnen worden. 

MAPSSS-000768 R2

Cookies worden gebruikt op deze website

Use of cookies
Uw account bij Radiometer bevestigen

Voer een geldig e-mailadres in

DOORGAAN
Door het verzenden van dit formulier erken ik tevens dat ik het Privacybeleid omtrent gegevensbescherming heb doorgelezen en begrepen.
Radiometer benut Microsoft Azure AD voor authenticatie van de toegang. Wanneer u al bent geregistreerd, wordt u naar Microsoft Azure AD geleid voor aanmelding met uw Microsoft Azure AD-gegevens.
U bent al geregistreerd
Radiometer benut Microsoft Azure AD voor authenticatie van de toegang. Wanneer u al bent geregistreerd, wordt u naar Microsoft Azure AD geleid voor aanmelding met uw Microsoft Azure AD-gegevens.
Bedankt

Wij sturen u binnenkort een uitnodiging per e-mail voor aanmelding met Microsoft Azure AD.

Radiometer benut Microsoft Azure AD voor authenticatie van de toegang.
Sorry

Kennelijk is uw e-mailadres nog niet bij ons geregistreerd

Radiometer benut Microsoft Azure AD voor authenticatie van de toegang. Wanneer uw e-mailadres nog niet bij ons geregistreerd, kies dan DOORGAAN, zodat wij u door het aanmeldingsproces kunnen begeleiden.
We hebben u eerder een uitnodiging per e-mail verzonden

Klik op "Aan de slag" in de e-mail om het registratieproces te voltooien

Radiometer benut Microsoft Azure AD voor authenticatie van de toegang.
Sorry

We konden uw aanvraag niet verwerken door een communicatiefout

Sorry

Kennelijk is voor dit account de toegang tot de portal niet vrijgegeven

Radiometer benut Microsoft AZURE Active Directory (AZURE AD) voor de authenticatie van gebruikers.

Radiometer maakt gebruik van AZURE AD voor veilige toegang tot documenten, hulpmiddelen en andere diensten op ons klantenportaal voor klanten en partners.

Als uw organisatie al gebruik maakt van AZURE AD, kunt u dezelfde toegangsgegevens gebruiken voor het klantenportaal van Radiometer.

Belangrijkste voordelen

 • Gebruik van bestaande Active Directory toegangsgegevens mogelijk
 • Single sign-on: één enkele aanmelding nodig
 • Gebruik van dezelfde toegangsgegevens voor toekomstige diensten

Toegang aanvragen

U ontvangt per e-mail een uitnodiging voor toegang tot onze diensten wanneer uw aanvraag is goedgekeurd.

Wanneer u de uitnodiging accepteert en uw organisatie al gebruik maakt van AZURE AD, kunt u dezelfde toegangsgegevens gebruiken voor het klantenportaal van Radiometer. Anders wordt er een eenmalig wachtwoord per e-mail verzonden om in te loggen.

Ingaande op 2 mei 2018

Deze Online Privacy kennisgeving (“Privacybeleid”) legt uit hoe we omgaan met de Persoonsgegevens die ons verstrekt worden via websites, mobiele sites, mobiele toepassingen en andere digitale diensten en producten, onder beheer van Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Denmark en die een link bevatten naar dit Privacybeleid (samen de “Sites Radiometer”). Radiometer is onder de toepasselijke wetgeving de gegevensbeheerder voor het verwerken van de Persoonsgegevens.
Deze Privacy kennisgeving is niet van toepassing op Sites van Radiometer die geen link bevatten naar dit Privacybeleid of op websites van derden waarnaar vanuit Sites van Radiometer gelinkt kan worden.

Types informatie die we online verzamelen

De types Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen terwijl u de Sites van Radiometer gebruikt, worden beschreven in deze sectie en omvatten zowel informatie die u ons biedt en informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Sites van Radiometer gebruikt.
Voor de doeleinden van deze Privacy kennisgeving betekent “Persoonsgegevens” informatie die u identificeert of die redelijkerwijs gebruikt zou kunnen worden om u te identificeren. Voorbeelden van Persoonsgegevens omvatten naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Informatie die u aanbiedt

U hoeft zich niet te registreren voor een dienst of programma om veel van de informatie te kunnen krijgen die beschikbaar is via de Sites van Radiometer. Een deel van onze inhoud is echter enkel beschikbaar aan geregistreerd of geïdentificeerde gebruikers en zal vereisen dat u een profiel aanmaakt of specifieke informatie over uzelf geeft om u de dienst te kunnen aanbieden.

Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u Sites van Radiometer bezoekt

Radiometer verzamelt Persoonsgegevens die u verstrekt op Sites van Radiometer, bijvoorbeeld bij het aankopen van een product, om marketingproducten en informatie te ontvangen, om contact op te nemen met de klantendienst van Radiometer, of om te reageren op vragenlijsten of enquêtes van Radiometer. Dit omvat mogelijk:

 • Contactinformatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.
 • Registratie-informatie zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Vergoedingsinformatie wanneer u een dienst levert aan Radiometer in uw hoedanigheid als zorgverlener.
 • Informatie over tewerkstelling, opleiding en andere achtergrondinformatie wanneer u navraag doet naar tewerkstelling bij Radiometer.
 • Betalingsinformatie (zoals bankinformatie, nummer betaalkaart, vervaldatum, leveringsadres en facturatieadres).
 • Inhoud die u mogelijk verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u ons Online Contactformulier invult of andere informatie indient).

 

Persoonsgegevens die u deelt bij andere interacties met Radiometer

U kan contact opnemen met Radiometer om vragen te stellen, uw zorgen te bespreken of om problemen te melden inzake onze producten. Als u communiceert met of informatie verzoekt van Radiometer, kan men u vragen om ook uw contactinformatie te geven, evenals gelijk welke Persoonsgegevens die relevant zijn voor uw verzoek.

Informatie die automatisch verzameld kan worden

Wanneer u Sites van Radiometer gebruikt, kunnen we automatisch ook bepaalde informatie over gebruik en toestel verzamelen zoals hierna beschreven.

IP-adres

We kunnen het Internetprotocol (“IP”) -adres van uw computer of andere elektronische apparaten registreren wanneer u de Sites van Radiometer bezoekt. Een IP-adres identificeert het elektronisch apparaat dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Sites, wat u toelaat om communicatie met uw computer te behouden terwijl u tussen de Sites van Radiometer navigeert en om inhoud op maat aan te passen.

Cookies en andere opvolgingstechnologieën

We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van Sites van Radiometer via opvolgingstechnologieën zoals cookies en webbakens. Een “cookie” is een uniek nummer dat op uw computer werd overgebracht om uw interesses en voorkeuren op te volgen en om u als herhaalde bezoeker te herkennen. Een “Webbaken” is en doorzichtige grafische afbeelding die op een website, e-mail of reclame werd geplaats en dat het mogelijk maakt toezicht te houden op zaken zoals gebruikersactiviteit en siteverkeer. Deze technologieën helpen om uw voorkeuren te herinneren en laten ons toe u de inhoud en functies te leveren die waarschijnlijk van grootste interesse zouden zijn voor u op basis van de “clickstream”-gegevens die uw vorige activiteiten op Sites van Radiometer weergeven.
We gebruiken Google Display Advertising (zoals Retargeting met Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager integration en Google Analytics Demographics and Interest Reporting) om (1) u onze reclame te laten zien op andere websites op basis van uw eerdere bezoeken aan Sites van Radiometer en (2) om de indruk nagelaten door onze reclame en gebruik van reclamediensten beter te begrijpen. In verband met de dienst Google Analytics Demographics and Interest Reporting kunnen we gegevens uit de informatie van Google over op interesse gebaseerde reclame of externe publieken (zoals leeftijd, geslacht en interesses) gebruiken met Google Analytics om onze marketingcampagnes en Site-inhoud te begrijpen en te verbeteren. 

Een deel van onze onlinereclamevoering vindt plaats via Google Display Advertising. Als deel van dit programma gebruiken we functies van Google Analytics zoals Retargeting. Naast die functie en andere aangeboden door reclamenetwerken, kunnen wij en de beheerders van reclamenetwerken, waaronder Google, cookies van derde partijen gebruiken (zoals de DoubleClick-cookie) - en in sommige gevallen cookies van eerste partijen (zoals het Google Analytics-cookie) - om reclame gericht en geoptimaliseerd weer te geven op het Internet, op basis van de vorige bezoeken van een gebruiker aan Sites van Radiometer. Wanneer u Sites van Radiometer bezoekt, kunnen we u ook reclame tonen van sommige van onze gelieerde bedrijven. 

U kan u uitschrijven uit Google Ads door http://www.google.com/ads/preferences te bezoeken. Als u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden door Google Analytics, kan u de browser add-on voor uitschrijven uit Google Analytics installeren, te vinden op de Google Analytics opt-out pagina. 
Deze Site van Radiometer is niet ontworpen om te reageren op "do not track"-signalen ontvangen van browsers.
Om meer te weten te komen over cookies en andere opvolgingstechnologieën, waaronder over hoe deze uit te schakelen, gaat u naar http://www.allaboutcookies.org/. Let erop dat sommige cookies cruciaal zijn voor de werking van onze Sites en dat het wissen of uitschakelen ervan de functionaliteit van de site zal verminderen.

Mobiele opvolging

Sommige Sites van Radiometer zijn beschikbaar als ofwel mobiele toepassingen of als mobiele sites die u kan gebruiken op uw mobiele toestel. Als u een mobiel toestel gebruikt om de Sites van Radiometer te openen, kunnen we de volgende gsm-specifieke informatie verzamelen, naast de andere hierboven beschreven informatie: toestel- of reclame-ID, type toestel, type hardware, adres voor media access control (“MAC”), internationaal identiteitsnummer voor mobiele uitrusting (international mobile equipment identity, “IMEI”), de versie van het besturingssysteem van uw mobiele toestel, het platform gebruikt voor het openen of downloaden van de Site van Radiometer (bijv. Apple, Google, Amazon, Windows), locatie-informatie en gebruiksinformatie over uw toestel en uw gebruik van de Sites van Radiometer.

Informatie verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u uit een bezoek aan een Site van Radiometer combineren met informatie over u uit bezoeken aan andere Sites van Radiometer. We kunnen ook informatie over u die verzameld werd via de Sites van Radiometer combineren met informatie die we offline verzameld hebben, evenals met informatie die ons door derde partijen geleverd werd, zoals externe lijstproviders. 

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken uw Persoonsgegevens om u de door u verzochte producten en diensten te bezorgen, met u te communiceren, uw ervaring op de Sites van Radiometer te verbeteren, in het algemeen onze producten en diensten te verbeteren en voor andere interne zakelijke doeleinden. Dat gebruik omvat mogelijk ook het registreren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, uitlijnen of de combinatie, beperking, blokkering, wissing of vernietiging van Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen opgeslagen worden voor vijf jaar na de meest recente interactie die we met u hebben gehad, waarna ze gearchiveerd zullen worden maar enkel voor zolang als redelijk noodzakelijk voor de hierboven uiteengezette doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Het leveren van door u verzochte producten en diensten

Als u ervoor kiest om een product aan te kopen of onze diensten te ontvangen, gebruiken we de Persoonsgegevens die u ons verstrekt via de Sites van Radiometer om uw bestellingen en facturen te beheren, betalingen te verwerken, te reageren op uw vragen, u de door u verzochte diensten te leveren en om een optimale klantervaring te bieden.

Marketing

U kan ook marketinginformatie krijgen van Radiometer en verwante filialen, zoals aanbiedingen over aan Radiometer gerelateerde producten of diensten, uitnodigingen om deel te nemen aan enquêtes over onze producten, of kennisgevingen over speciale promoties. In dergelijke gevallen zullen we uw contactinformatie en andere Persoonsgegevens gebruiken om u marketinginformatie op te sturen.

Op maat gemaakte gebruikerservaringen

De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen gebruikt worden om op maat aangepaste aanbiedingen, informatie of diensten op te stellen, aangepast aan uw interesses en voorkeuren. We kunnen ook uw IP-adres en de gegevens die we automatisch verkrijgen via het gebruik van cookies of gelijkaardige opvolgingstechnologieën gebruiken om te zorgen dat onze Radiometer Sites eenvoudiger te gebruiken en te navigeren zijn, en ook om de op Sites van Radiometer geleverde inhoud op maat aan te passen, door de informatie en diensten te anticiperen waar u interesse in zou kunnen hebben.

Verbetering bedrijf en product

Om nieuwe feiten te ontdekken die Radiometer kunnen helpen om de noden van klanten beter te begrijpen en om producten, diensten, materialen en programma’s te helpen verbeteren, ontwikkelen en evalueren. Radiometer analyseert de informatie die u verstrekt heeft. Voor deze doeleinden gebruikt Radiometer geen informatie die u zou kunnen identificeren.

Site-analyse en verbetering

We kunnen de informatie die u verstrekt en de informatie die we automatisch verzamelen over uw gebruik van de Sites van Radiometer gebruiken om toezicht te houden op verkeerspatronen en voorkeuren voor siteverbetering, analyse en optimalisatie.

Wettelijke basis voor verwerking

Onder de Europese wetten inzake gegevensbescherming moet Radiometer een juridische basis hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken. De wettelijke principes die van toepassing zijn op een gegeven situatie zullen afhangen van voor welke van de hierboven beschreven specifieke doeleinden Radiometer uw Persoonsgegevens aan het verwerken is:

 • In bepaalde gevallen kan Radiometer vragen naar uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens. Moest u ervoor kiezen om toestemming te verlenen, kan u later uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”. Merk op dat de intrekking van de toestemming geen invloed zal hebben op reeds uitgevoerde verwerking.
 • In andere gevallen kan de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een toepasselijke wet of regelgeving, of voor het uitvoeren van een contract waaraan u onderworpen bent. U kan zich mogelijk niet uitschrijven voor deze verwerking, of uw keuze tot uitschrijven kan invloed hebben op ons vermogen om aan een contractuele verplichting te voldoen die u anderszins verschuldigd is.
 • In nog andere gevallen kan Radiometer uw Persoonsgegevens verwerken op basis van de legitieme belangen van Radiometer in het met u communiceren over onze producten en diensten, en over wetenschappelijk onderzoek en opleidingskansen. U heeft het recht zich uit te schrijven voor al dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens. U kan dat doen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”. 

Informatie die we delen

We delen uw Persoonsgegevens enkel met derde partijen zoals hieronder beschreven. We verkopen of verhuren geen Persoonsgegevens aan derde partijen voor hun eigen marketingdoeleinden.


Reclame van derde partijen en reclame op basis van onlinegedrag
Men kan u op websites en mobiele diensten van derde partijen voor u op maat aangepaste online reclame tonen voor producten en diensten van Radiometer, bijvoorbeeld op basis van informatie die u verstrekt aan Radiometer of een website van een derde partij die u bezoekt, of over uw browsingactiviteit, aankopen of interesses. Deze types op maat gemaakt online reclame kan via verschillende bronnen komen, zoals onder andere:

 • We kunnen uw niet-identificerende informatie, die we verkregen via cookies en andere opvolgingstechnologieën op onze Sites van Radiometer, delen met onze reclamedienstverleners.
 • Sommige Sites van Radiometer nemen deel aan op online gedrag gebaseerde reclame (dit wordt soms “retarget”-reclame of op interesse gebaseerde reclame genoemd). U kan deze sites identificeren via de link “Keuzes inzake reclame” in de voettekst. Onze reclamenetwerkpartners kunnen op Sites van Radiometer en op andere websites van derde partijen cookies plaatsen en gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten, en u zo van online reclame te voorzien die gebaseerd is op uw interesses. Wanneer op online gedrag gebaseerde reclame van een Radiometer aan u geleverd wordt, zal u een icoontje “Ad Choices” zien. Door te klikken op het icoontje of de link gaat u naar een website waar u het gebruik van gegevens over uw browsinggeschiedenis die gebruik wordt voor het leveren van op onlinegedrag gebaseerde reclame te beheren of om u daarvoor uit te schrijven. Als u zich uitschrijft, kan u nog steeds online reclame zien, waaronder reclame van Radiometer, die gebaseerd is op andere informatie (bijv. op basis van de inhoud van de pagina die bekeken wordt in plaats van uw voorgaande clickstream-activiteit). In sommige gevallen kunnen deze externe adverteerders nog steeds informatie verzamelen over uw browsingactiviteit, maar zij zullen deze informatie niet gebruiken om reclame aan te bieden die gebaseerd is op uw vorige online browsinggedrag. U kan zich ook uitschrijven door hier te klikken.
 • Sommige webbrowsers kunnen “do-not-track”-signalen sturen aan websites waarmee de browser communiceert. Op de datum waarop deze Privacy kennisgeving van kracht ging, was er nog geen industrienorm vastgesteld over hoe te reageren op deze signalen. Radiometer reageert dus momenteel niet op deze signalen. Zoals eerder besproken, kan u zich uitschrijven uit adverteerders die uw browsinggeschiedenis gebruiken om op online gedrag gebaseerde reclame te leveren door te klikken op adchoices.

 

Filialen, verkopers en leveranciers

We hebben relaties met leveranciers en gelieerde bedrijven, die ons helpen ons bedrijf te runnen en waarvoor het in de loop van het verlenen van hun diensten aan Radiometer noodzakelijk kan zijn dat zij toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. We zullen deze partijen geen machtiging geven om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor gelijk welk doel dat geen verband houdt met de bedrijfsvoering van Radiometer en haar gerelateerde filialen, en we delen geen Persoonsgegevens uit landen die toestemming vereisen, tenzij gepaste toestemming voor het delen met gerelateerde filialen op voorhand verkregen werd. We vereisen dat deze partijen in uw Persoonsgegevens overeenstemming met deze Privacy kennisgeving zullen behandelen.

Sites samen met andere merken

We kunnen samenwerken met andere bedrijven om u inhoud of diensten te geven op gezamenlijke basis. Op sites met andere merken zal u op uw scherm zowel het logo van Radiometer zien als het logo van de samenwerkende partner. U moet de afzonderlijke privacybeleidsvoorschriften lezen van onze samenwerkende partners, aangezien ze in bepaalde opzichten kunnen verschillen van de onze. Het lezen van deze beleidsvoorschriften zal u helpen een geïnformeerde beslissing te nemen over of u al dan niet uw informatie aan een gegeven site wenst te geven.


Productverslagen

Als u contact opneemt met Radiometer over uw ervaring inzake het gebruik van een van onze producten, kunnen we de informatie die u verstrekt gebruiken bij het indienen van verslagen aan de aangewezen regelgevende overheidsautoriteiten, zoals van ons vereist volgens de wet.

Wettelijke rechten en verplichtingen

In bepaalde beperkte omstandigheden kan Radiometer uw Persoonsgegevens moeten vrijgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting of eis, zoals het naleven van meldingsverplichtingen aan onze beheersende regelgevende autoriteiten over de veiligheid van onze producten, of in verband met de verkoop of overdracht van een van onze productlijnen of divisies, waaronder de diensten verleend via een of meerdere van de Sites van Radiometer. In dergelijk gevallen zullen we maatregelen treffen om uw Persoonsgegevens zover mogelijk te beschermen. We behouden ons ook het recht voor om Persoonsgegevens te gebruiken om gebruikers te onderzoeken en te vervolgen die onze regels overtreden of die betrokken zijn in gedrag dat illegaal of schadelijk is voor anderen of voor de eigendom van anderen.

Wijziging in organisatie

In het geval Radiometer beslist om ons bedrijf te herorganiseren of af te stoten via verkoop, fusie of overname, kan Radiometer Persoonsgegevens over u delen met feitelijke of mogelijke kopers. We zullen vereisen dat feitelijke of mogelijke kopers deze Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met deze kennisgeving.

Privacy van kinderen

Radiometer verzamelt of gebruikt op Sites van Radiometer bewust geen enkele Persoonsgegevens rechtstreeks van kinderen (Danaher definieert “kinderen” als minderjarigen jonger dan 18 jaar). We laten kinderen niet bewust toe om onze producten te bestellen, met ons te communiceren of op gelijk welke van onze onlinediensten te gebruiken. Als u een ouder bent en u wordt u ervan bewust dat uw kind ons informatie gegeven heeft, neem dan contact met ons op aan de hand van een van de hierna gespecificeerde methoden, en we zullen met u samenwerken om dit probleem aan te pakken.

Uw keuzes inzake Privacy

U heeft het recht om Persoonsgegevens over u die we bewaren in te kijken en er een kopie van te krijgen, evenals om verbeteringen aan te brengen aan onnauwkeurige of onvolledige Personeelsgegevens over u. U heeft mogelijk het recht om de gegevens die u ons verstrekt heeft te verkrijgen in een machine-leesbare vorm en om die gegevens naar een andere controleur door te sturen. U kan ook verzoeken om uw Persoonsgegevens te wissen of dat beperkingen worden opgelegd op de verwerking ervan, of om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van Persoonsgegevens over u. Om Persoonsgegevens over u te openen, om een zorg of klacht in te dienen, om te verzoeken om een correctie of om zich uit te schrijven uit bepaalde programma’s, neemt u contact op met ons Privacykantoor door te klikken op de link “Contact” op de Site van de Radiometer die u gebruikt, via de contactinformatie van de Radiometer op de mobiele toepassing van Radiometer die u gebruikt of door ons te e-mailen op privacy@radiometer.dk. U kan ook een brief sturen naar het volgende adres:
Radiometer Medical ApS
Att: Legal & Compliance (Privacy)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark

De Autoriteit voor Gegevensbescherming (DPA) van Nederland en België is verantwoordelijk voor het verzekeren dat de privacywetgeving gevolgd wordt in Nederland en België. Voor meer informatie over uw privacyrechten, of als u niet in staat bent een probleem rechtstreeks met ons op te lossen en u een klacht wenst in te dienen, neemt u contact op met: privacy@radiometer.dk

Vermeld bij alle communicaties met Radiometer uw e-mailadres, het adres van de Website, mobiele toepassing en/of het specifieke product van Radiometer  via welke u Persoonsgegevens hebt aangeboden (bijv. Radiometer.com), evenals een gedetailleerde uitleg van uw verzoek. Als u uw Persoonsgegevens wilt wissen, bijwerken of verbeteren en u contact met ons opneemt via e-mail, vermeld dan “Deletion Request” (verzoek tot wissen) of “Amendment/Correction Request” (verzoek tot aanpassen/correctie) in de onderwerpregel van de e-mail. We zullen alle redelijke verzoeken op tijdige manier beantwoorden en moeten mogelijk uw identiteit verder bevestigen om bepaalde verzoeken te kunnen verwerken.

Gegevensbeveiliging

Radiometer onderhoudt redelijke technische, administratieve en fysieke controles om alle via de Sites van Radiometer verzamelde Persoonsgegevens te beveiligen. Er is echter altijd een zeker risico dat een niet gemachtigde derde partij een internettransmissie kan onderscheppen, of dat iemand een manier zal vinden om onze beveiligingssystemen te omzeilen. We dringen eropaan dat u voorzichtigheid betracht bij het versturen van Persoonsgegevens via het internet, in het bijzonder informatie in verband met uw financiën. Radiometer kan niet garanderen dat niet gemachtigde derde partijen geen toegang zullen verkrijgen tot uw Persoonsgegevens. Daarom moet u bij het indienen van gegevens aan Sites van Radiometer zowel de voordelen als de risico’s afwegen.

 

Sites van derde partijen en plug-ins sociale media

Deze Privacy kennisgeving is niet van toepassing op Sites van Radiometer die geen link bevatten naar deze Privacy kennisgeving of op websites van derden waarnaar vanuit Sites van Radiometer gelinkt kan worden. Sites van Radiometer kunnen plug-ins voor sociale media gebruiken (bijv. de knop “Vind ik leuk” op Facebook, “delen naar Twitter”) om u in staat te stellen op eenvoudigere manier informatie te delen met anderen. Wanneer u Sites van Radiometer bezoekt, kan de beheerder van de sociale mediaplug-in een cookie plaatsen op uw computer of andere elektronische toestel dat de beheerder in staat stelt om personen te herkennen die eerder onze Site bezocht hebben. Als u ingelogd bent op de sociale mediawebsite (bijv. Twitter, Facebook) terwijl u aan het browsen bent op onze Site van Radiometer, laat de sociale media mediaplug-in toe dat de sociale mediawebsite informatie krijgt dat u onze Site van Radiometer bezocht hebt. De sociale mediaplug-in laat ook toe dat de sociale mediawebsite informatie over uw activiteiten op onze Site van Radiometer deelt met andere gebruikers van hun sociale mediawebsite. Deze deelinstellingen worden beheerd door de sociale mediawebsite en worden beheerd door hun privacybeleid.

Wereldwijd onze Sites bezoeken

Deze website is in bezit en onder beheer van Radiometer in de Verenigde Staten, maar de informatie die u aanbiedt zal toegankelijk zijn voor onze filialen, verkopers en leveranciers in andere landen, in overeenstemming met dit beleid. Als u verder deze site bezoekt vanuit een land buiten de Verenigde Staten, zal uw communicatie met ons noodzakelijkerwijs leiden tot de overdracht van informatie over internationale grenzen. Het niveau van wettelijke bescherming voor Persoonsgegevens is niet hetzelfde in alle landen. We zullen echter de beveiligingsmaatregelen zoals beschreven in deze Privacy kennisgeving aanhouden in een inspanning uw informatie beveiligd te houden. Door deze site te bezoeken, begrijpt u dat uw Persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt zullen worden in de Verenigde Staten en in gelijk welk land waar we mogelijk in de loop van onze zakelijke werking uw informatie naartoe sturen.

Kennisgeving aan inwoners van Californië 


Onderhevig aan bepaalde beperkingen onder California Civil Code § 1798.83, kunnen inwoners van Californië ons vragen hen het volgende te bezorgen: (i) een lijst van bepaalde categorieën van Persoonsgegevens die we tijdens het onmiddellijk voorafgaand kalenderjaar hebben openbaar gemaakt aan derde partijen voor hun rechtstreekse marketingdoeleinden, en (ii) de identiteit van die derde partijen. Om dat verzoek te maken, kunnen inwoners van Californië contact met ons opnemen op privacy@radiometer.dk.

Wijzigingen aan ons Privacybeleid

We zullen Persoonsgegevens enkel gebruiken op de manier beschreven in dit Privacybeleid zoals van kracht op het ogenblik dat de informatie verzameld werd van u of zoals door u gemachtigd. Onderworpen aan gelijk welke toepasselijke toestemmingsvereisten, behouden we ons echter het recht voor om de voorwaarden van dit Privacybeleid gelijk wanneer te wijzigen. Alle wijzigingen aan dit Privacybeleid zullen op deze pagina weergegeven worden met een nieuwe ingangsdatum. Radiometer moedigt u aan om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Alle Persoonsgegevens verzameld bij uw verdere gebruik van Sites van Radiometer zullen verwerkt worden in overeenstemming met het momenteel geposte Privacybeleid.

Privacy en beveiliging

Radiometer (“Radiometer”), samen met haar filialen en dochterondernemingen, respecteren uw privacy, waarderen onze relatie en zetten zich in voor de beveiliging van uw privacy. We begrijpen het belang van privacy voor onze klanten en bezoekers op de websites van Radiometer. Ons gebruik van Persoonsgegevens is beheerd door ons Privacybeleid en door het openen en gebruiken van de websites van Radiometer  stemt u ermee in gebonden te zijn aan dat Privacybeleid.

U erkent en stemt ermee in dat bij het indienen van uw persoonlijk identificeerbare informatie op websites van Radiometer er geen absolute garantie is op beveiliging, hoewel Radiometer beveiligingsmaatregelen getroffen heeft om niet gemachtigde toegang of interceptie te voorkomen. IN HET ONWAARSCHIJNLIJKE GEVAL VAN EEN INTERCEPTIE OF ONGEMACHTIGDE TOEGANG, ONDANKS ONZE INSPANNINGEN, ZAL RADIOMETER NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DERGELIJKE INTERCEPTIES OF ONGEMACHTIGDE TOEGANG, OF VOOR GELIJK WELKE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER VERLOREN WINSTEN) GELEDEN DOOR EEN KLANT OF GEBRUIKER, ZELFS ALS RADIOMETER EERDER GEADVISEERD WERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. RADIOMETER BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAT DE DOOR GELIJK WELKE KLANT VERSTREKTE INFORMATIE VRIJ ZAL ZIJN VAN INTERCEPTIE OF ONGEMACHTIGDE TOEGANG, EN BIEDT GEEN ENKELE GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ELKE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEWAREN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN ZIJN OF HAAR EIGEN WACHTWOORD.